Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR): Συχνότερες ερωτήσεις

By | Data Protection Officer, DPO, GDPR

Ποιον προστατεύει; Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 έχει σκοπό να προστατεύσει τα φυσικά πρόσωπα έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και να καταργήσει την…

Read More

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close